TERMES D'ÚS I POLÍTICA DE PRIVADESA www.electradis.cat

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1. DADES IDENTIFICATIVES: El titular del/els domini/s web és Electradistribució Centelles, SLU (d'ara endavant electradis.cat), amb domicili a Centelles, Av.Escoles nº.25, amb N.I.F.: B62418983. Correu electrònic de contacte: electradis@electradis.cat

2. USUARIS : L'accés i/o ús d'aquest lloc web d'electradis.cat atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, els presents termes d'ús.

3. ÚS DEL LLOC WEB: www.electradis.cat proporciona l'accés a informacions i dades (d'ara endavant, “els continguts”) propietat d'electradis.cat. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús de la web.


L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que electradis.cat ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:
(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii)difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d'electradis.cat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Electradis.cat es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació, en cas que així fos.

4. POLÍTICA DE PRIVADESA. PROTECCIÓ DE DADES:


4.1. Finalitat de les dades recaptades i CONSENTIMENT al tractament.-


Conforme al previst en l'article 5 de la LOPD, s'informa a l'USUARI que, mitjançant els formularis de registre de la web, es recapten dades, que s'emmagatzemen en un fitxer, amb l'exclusiva finalitat de gestionar el servei a l'USUARI, així com l'enviament de comunicacions que electradis.cat entén interessants per als seus USUARIS. Els camps marcats com d'emplenament obligatori, són imprescindibles per realitzar la finalitat expressada.


Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.


L'acceptació de la política de privadesa, mitjançant el procediment establert de doble opt-*in, s'entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC –de l'article 6 de la LOPD– de l'USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s'exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades que es diran en el punt 4.9.


4.2. Compliment de la normativa d'aplicació.-


Electradis.cat compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta Llei Orgànica i altra normativa vigent i d'aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.


Així mateix, electradis.cat informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l'USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment, si fos així.


En compliment de l'establert en la LOPD, li informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers d'electradis.cat i tractats per a la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que subscrigui.


Addicionalment, l'USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis d'electradis.cat.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l'USUARI podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions prevists més endavant comunicant-ho a l'empresa per escrit en l'adreça indicada en l'encapçalament d'aquests termes, atenent a l'apartat d'Exercici de Drets ARCO.

4.3. Mesures de Seguretat.-


Electradis.cat li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en l'Art. 9 de la LOPD i el Títol VIII del RLOPD.


Així mateix, electradis.cat ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.


4.4. Exercici de Drets ARCO: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició.-


Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de la web www.electradis.cat, podran dirigir-se al titular de la mateixa amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.


L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a electradis.cat amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud en l’adreça següent:


Electradistribució Centelles, SLU
Av. Escoles, 1
08540 Centelles

4.5. Links


Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són revisats o controlats per electradis.cat. Per això electradis.cat no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a electradis.cat, tingui en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.


4.6. Política de “Cookies


Una “cookie” és un arxiu d'informació que el servidor d'aquest lloc web envia al dispositiu (ordinador, smartphone, tablet, etc.) de qui accedeix a la pàgina per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip.


Electradis.cat utilitza “cookies” únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l'usuari en el lloc web, sense cap tipus d'objecte publicitari o similar, per a l'anàlisi i elaboració d'estadístiques de la navegació que l'USUARI realitza en el lloc web.


Existeixen eines de tercers, disponibles “on line”, que permeten als usuaris detectar les “cookies” a cada lloc web que visita i gestionar la seva desactivació.


Ni aquesta web, ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privadesa que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de “cookies”.


Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les “ cookies” i des d'aquests navegadors has d'efectuar el teu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les “cookies” per part dels esmentats navegadors.


En alguns casos és necessari instal·lar “cookies” perquè el navegador no oblidi la teva decisió de no acceptació de les mateixes.


L'acceptació de la present política de privadesa implica que l'usuari ha estat informat d'una forma clara i completa sobre l'ús de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que electradis.cat disposa del consentiment de l'usuari per a l'ús de les mateixes tal com estableix l'article 22 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

4.7. Menors d'edat


La web d'electradis.cat no es dirigeix a menors d'edat. El titular de la web declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.


4.8. Modificació de la Política de Privadesa


Electradis.cat es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de la Web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació dels mateixos.


4.9. Responsable del fitxer, i encarregats del tractament.-


El responsable del fitxer de dades és Electradistribució Centelles, SLU.


Com a encarregats de tractament aliens al citat responsable:


Electradis.cat ha contractat els serveis de hosting a ARSYS INTERNET, S.L.U. , amb domicili social a Logronyo, C/ Xile, 54, C.P. 26007, inscrita en el Registre Mercantil de la província de La Rioja al Tom 681, Llibre 0, Foli 129, Secció 8, Fulla HO-12326. Amb C.I.F.: B-85294916, que proporciona els serveis de hosting de la Web.


5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: electradis.cat per sí o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d' electradis.cat o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats.


Qualsevol ús no autoritzat prèviament per electradis.cat, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.


Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'electradis.cat.


L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'electradis.cat. Podrà visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'electradis.cat.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: electradis.cat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.


7. MODIFICACIONS: electradis.cat es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.


8. POLÍTICA D'ENLLAÇOS:


8.1. Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hiper-enllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a la web d'electradis.cat haurà de sotmetre's a les condicions següents :


– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa d' electradis.cat


– No s'establiran deep-links ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb la web d'electradis.cat sense la seva prèvia autorització expressa.


– No s'establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web d'electradis.cat, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’enllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a electradis.cat, excepte autorització expressa d'aquest.


– L'establiment de l’enllaç no implicarà l'existència de relacions entre electradis.cat i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació d' electradis.cat dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.


– Electradis.cat no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi e l’enllaç, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.


8.2. El lloc web d'electradis.cat pot posar a la disposició de l'usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d'informació, continguts i serveis en Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.


Electradis.cat no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.


Electradis.cat no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per electradis.cat i que resultin accessibles a través dewww.electradis.cat .


9. DRET D'EXCLUSIÓ: Electradis.cat es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.


10. GENERALITATS: Electradis.cat perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: Electradis.cat podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.


12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre electradis.cat i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la Llei aplicable disposi una altra cosa.